Ciri Ciri Kehidupan Zaman Megalitikum

Ciri Ciri Kehidupan Zaman Megalitikum

Zaman megalitikum adalah masa di mana manusia mulai meninggalkan kehidupan nomaden dan mencoba untuk menetap di tempat yang lebih tetap. Zaman megalitikum juga merupakan masa di mana banyak struktur dan patung megalitik dibuat. Struktur megalitik yang dibuat pada zaman megalitikum berbeda dari struktur yang dibuat pada zaman sebelumnya. Berikut adalah ciri-ciri kehidupan zaman megalitikum.

1. Struktur megalitik

Struktur megalitik

Ciri paling penting dari zaman megalitikum adalah adanya struktur megalitik. Struktur megalitik adalah struktur yang terbuat dari batu besar. Struktur ini dianggap sebagai salah satu bentuk peninggalan sejarah manusia. Struktur megalitik yang terkenal termasuk Stonehenge, Avebury, dan Carnac. Struktur megalitik ini berfungsi sebagai tempat pertemuan, tempat ibadah, dan tempat penyimpanan makanan. Selain itu, struktur megalitik juga diyakini sebagai alat navigasi untuk membantu manusia menentukan arah mata angin.

2. Patung megalitik

Patung megalitik

Patung megalitik adalah patung yang terbuat dari batu besar. Patung megalitik ini sering digunakan sebagai simbol untuk menggambarkan dewa atau dewi yang disembah oleh masyarakat zaman megalitikum. Patung megalitik ini juga diyakini mampu menjadi simbol untuk mengingatkan manusia tentang kekuatan dan kekuasaan dewa atau dewi yang disembah. Beberapa patung megalitik yang terkenal di zaman megalitikum termasuk Stonehenge, Avebury, dan Carnac.

3. Pemukiman

Pemukiman

Pada zaman megalitikum, manusia mulai membangun pemukiman tetap untuk pertama kalinya. Pemukiman yang dibangun pada zaman megalitikum ini berbeda dengan pemukiman yang dibangun pada zaman sebelumnya. Pemukiman pada zaman megalitikum biasanya memiliki struktur yang lebih kompleks dan memiliki kemampuan untuk memproduksi makanan. Pemukiman ini juga digunakan sebagai tempat ibadah dan tempat berkumpul bagi masyarakat zaman megalitikum.

4. Peternakan

Peternakan

Peternakan adalah salah satu kegiatan yang sering dilakukan pada zaman megalitikum. Peternakan adalah kegiatan mengurus dan memelihara binatang. Peternakan pada zaman megalitikum biasanya terbatas pada hewan-hewan seperti sapi, domba, dan kuda. Peternakan pada zaman megalitikum sangat penting karena hewan-hewan yang dipelihara dapat digunakan sebagai sumber makanan, bahan baku untuk produksi alat-alat, serta bahan bakar untuk memasak.

5. Pertanian

Pertanian

Pertanian juga merupakan kegiatan yang sering dilakukan pada zaman megalitikum. Pada zaman megalitikum, pertanian merupakan sumber utama makanan bagi masyarakat. Pertanian pada zaman megalitikum dilakukan dengan cara yang berbeda dengan cara modern. Pertanian pada zaman megalitikum dilakukan tanpa bantuan mesin atau alat-alat modern. Pertanian pada zaman megalitikum juga dilakukan dengan cara manual, tanpa bantuan alat-alat modern.

6. Pembuatan alat

Pembuatan alat

Pada zaman megalitikum, manusia mulai belajar untuk membuat alat-alat berdasarkan bahan yang tersedia di sekitarnya. Alat-alat yang dibuat selama zaman megalitikum termasuk tombak, pedang, dan panah. Alat-alat ini digunakan untuk berburu, bertahan hidup, dan bertempur. Selain itu, alat-alat ini juga digunakan untuk mengolah bahan mentah menjadi barang jadi.

7. Sistem penggalian air

Sistem penggalian air

Pada zaman megalitikum, manusia mulai menggali sistem penggalian air untuk meningkatkan produksi pertanian. Sistem penggalian air ini terdiri dari sumur-sumur dan saluran-saluran air. Sistem penggalian air ini sangat penting karena dapat menyediakan air bersih untuk kebutuhan hidup manusia dan pertanian. Sistem penggalian air juga dapat mencegah kekeringan dan menghindarkan masyarakat dari bencana alam.

8. Seni dan budaya

Seni dan budaya

Seni dan budaya merupakan ciri yang sangat penting dari zaman megalitikum. Pada zaman megalitikum, orang-orang mulai membuat patung-patung dan lukisan-lukisan yang menggambarkan kehidupan mereka. Seni dan budaya juga merupakan cara manusia untuk menyampaikan ide-ide mereka dan menyampaikan pesan-pesan penting. Lukisan-lukisan pada zaman megalitikum biasanya menggambarkan kehidupan manusia dan alam sekitarnya.

9. Teknologi

Teknologi

Teknologi juga merupakan ciri penting dari zaman megalitikum. Teknologi yang digunakan pada zaman megalitikum termasuk teknologi pengolahan batu, teknologi pembuatan alat-alat, dan teknologi pembuatan senjata. Teknologi yang digunakan pada zaman megalitikum juga digunakan untuk membuat alat-alat untuk pertanian, peternakan, dan berburu.

10. Bahasa

Bahasa

Bahasa juga merupakan ciri penting dari zaman megalitikum. Bahasa yang digunakan pada zaman megalitikum tidak selalu sama dengan bahasa yang digunakan pada zaman modern. Bahasa yang digunakan pada zaman megalitikum tergantung pada lokasi geografis dan budaya masyarakat. Bahasa yang digunakan pada zaman megalitikum biasanya lebih sederhana daripada bahasa yang digunakan pada zaman modern.

Zaman megalitikum merupakan masa di mana manusia mulai meninggalkan kehidupan nomaden dan menc