sebutkan tilu contoh ngaran kadaharan khas ti tatar sunda

Sebutkan Tilu Contoh Ngaran Kadaharan Khas Ti Tatar Sunda

Tatar Sunda mangga mibanda kadaharan khas anu tiasa dianggo pikeun nuduhkeun identitas budaya. Kadaharan khas ieu dipake pikeun ngajar anak, ngagunakeun ngaran, nyebutkeun ngaran jeung pangalusan anu ngagambarkeun budaya anu diwarisi tina generasi ka generasi. Kadaharan khas anu kabiasaan di tatar Sunda mangrupa wayah sakabéh, ngaran-ngaran anu dianggo pikeun nyebutkeun nu boga hubungan jeung pangalusan jeung ngaran-ngaran anu dipaké pikeun nyebutkeun nu boga hubungan jeung proses adat. Di handap ieu, aya tilu contoh ngaran kadaharan khas di Tatar Sunda.

Ngaran Pangalusan

Ngaran pangalusan di Tatar Sunda mangrupa ngaran jeung padamel anu dipake pikeun nyebutkeun nu boga hubungan jeung pangalusan. Kadaharan ieu biasana dijumputkeun salaku cara pikeun nyebutkeun nu boga hubungan jeung ngaran-ngaran jeung nama-nama anu dipaké dina proses adat. Salah sahiji contoh ngaran pangalusan di Tatar Sunda nyaéta “Pamoga”. Pamoga dipaké pikeun nyebutkeun nu boga hubungan jeung pangalusan nu disebutkeun sakumaha pamoga.

Ngaran Wayah Sakabéh

Ngaran wayah sakabéh di Tatar Sunda mangrupa ngaran jeung padamel anu dipaké pikeun nyebutkeun nu boga hubungan jeung wayah sakabéh. Kadaharan ieu biasana dijumputkeun salaku cara pikeun nyebutkeun nu boga hubungan jeung ngaran-ngaran jeung nama-nama anu dipaké dina proses adat. Salah sahiji contoh ngaran wayah sakabéh di Tatar Sunda nyaéta “Wulangalas”. Wulangalas dipaké pikeun nyebutkeun nu boga hubungan jeung wayah sakabéh nu disebutkeun sakumaha wulangalas.

Ngaran Pangalaman

Ngaran pangalaman di Tatar Sunda mangrupa ngaran jeung padamel anu dipaké pikeun nyebutkeun nu boga hubungan jeung pangalaman. Kadaharan ieu biasana dijumputkeun salaku cara pikeun nyebutkeun nu boga hubungan jeung ngaran-ngaran jeung nama-nama anu dipaké dina proses adat. Salah sahiji contoh ngaran pangalaman di Tatar Sunda nyaéta “Mamindang”. Mamindang dipaké pikeun nyebutkeun nu boga hubungan jeung pangalaman nu disebutkeun sakumaha mamindang.

Kesimpulan

Tatar Sunda mibanda kadaharan khas anu dipaké pikeun nuduhkeun identitas budaya. Contona, aya ngaran pangalusan, ngaran wayah sakabéh, jeung ngaran pangalaman anu dipaké pikeun nyebutkeun nu boga hubungan jeung proses adat. Contona, Pamoga dipaké pikeun nyebutkeun nu boga hubungan jeung pangalusan, Wulangalas dipaké pikeun nyebutkeun nu boga hubungan jeung wayah sakabéh, jeung Mamindang dipaké pikeun nyebutkeun nu boga hubungan jeung pangalaman.